Circulair ondernemen biedt veel kansen en mogelijkheden. Als we producten anders ontwerpen, produceren, inkopen en vermarkten is hergebruik van materialen en grondstoffen goed mogelijk. Dat betekent voor jou als ondernemer: meer ketensamenwerking, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Dit leidt tot kostenbesparingen en meer innovatie. Dit is goed voor ondernemers, de samenleving en onze leefomgeving. RACE is een samenwerkingsverband van MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio, IMSA en de Rijksoverheid.

Meer info via www.circulairondernemen.nl

Bekijk bovenstaande video die Bureau MVO produceerde met bijdragen en videomateriaal van genoemde organisaties.