Bureau MVO verbindt circulaire innovators binnen en buiten ketens met elkaar. Zo werken wij met diverse partijen cross-sectoraal aan oplossingen om gebruikt materiaal opnieuw in te zetten in een circulaire economie.

Op 8 en 9 december 2016 vond de European Conference on Plastics plaats op de RDM werf in Rotterdam. In de transitie naar de circulaire economie voor kunststoffen moeten we complexe uitdagingen overwinnen.
Deze uitdagingen en het vinden van oplossingen staan centraal op de EU Conference. De oplossingsrichting van deze uitdagingen en andere doorbraken worden vastgelegd in het Nederlandse beleid en ook in de EU Strategy on Plastics.

De conferentie wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (inmiddels Infrastructiuur en Waterstaat) in samenwerking met de trekkers in het Kunststof Ketenakkoord, waaronder NRK en PlasticsEurope Nederland.

Tijdens deze conferentie spreken o.a. staatssecretaris Sharon Dijksma en vicevoorzitter van de EU Frans Timmermans. Buiten deze formele inbreng zullen de deelnemers veel met elkaar in gesprek gaan. Enerzijds worden er best practices van circulariteit besproken, anderzijds ligt de focus op noodzakelijke acties die genomen moeten worden om de transitie naar een circulaire ontwikkeling mogelijk te maken.

Mede daarom wordt een veelheid aan onderwerpen uit de Kunststof waardeketen aan 32 tafels behandeld, lopend van productie, terugname, design, gebruik, inzamelen en recycling. Thema’s zijn: redesign, biobased kunststoffen, vermijden van gevaarlijke stoffen, vergroten van recycling, circulaire bedrijfsmodellen en financiering, kennis en engineering, composteerbaarheid, consumentengedrag, plastic soup, zwerfafval, microplastics en het waarde geven aan kunststof.

Kern van de zaak is: Wat kunnen we morgen anders doen?
 
Deze conferentie is op video vastgelegd door Bureau MVO. Hieronder de video van de conferentie om een indruk te krijgen: