Circulair ondernemen biedt veel kansen en mogelijkheden. Als we producten anders ontwerpen, produceren, inkopen en vermarkten is hergebruik van materialen en grondstoffen goed mogelijk. Dat betekent voor jou als ondernemer: meer ketensamenwerking, minder grondstoffenverbruik...

More