Staatsbosbeheer | Ontwikkeling plan fondsenwerving en betrokkenheid

De waardevolle Waarderhout

Plan voor fondsenwerving en vergroten betrokkenheid
Voor Staatsbosbeheer en gemeente Heerhugowaard heeft Bureau MVO een plan gemaakt om fondsen te werven voor het onderhoud van de Waarderhout, en hoe de betrokkenheid van bewoners, bezoekers en bedrijven vergroot kan worden. Ook werken we aan de uitvoering mee. Wij ontwikkelden de informatiewebsite voor o.a. de fondsenwerving en zijn onderdeel van het projectteam.

Over de Waarderhout
Binnen de bebouwde kom van Heerhugowaard ligt de Waarderhout, een 60 hectare groot stadsbos. De beheerder Staatsbosbeheer en de gemeente willen de recreatieve kwaliteit van het bos verbeteren. Het bos moet geschikt gemaakt worden voor meerdere doelgroepen. Het toevoegen van wandel- en struinpaden verbetert de attractiviteit voor het maken van ommetjes. Voor kinderen moet er een speelbos komen. Dit is een plek zonder speeltoestellen, maar met veel natuurlijke speelaanleidingen. Verstoppertje spelen, slootje springen, klimmen en struinen of een hut bouwen. Alles draait om natuurlijk spelen en ontdekken. Er is wel geld voor de make-over zelf, maar niet voor het beheer en het onderhoud.

In samenspraak met andere partijen zoals IVN en de Vrienden van de Waarderhout is een onderhoudsarm plan ontwikkeld en wordt gezocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Een van de mogelijkheden om het beheer in de toekomst te kunnen bekostigen is de hulp in te roepen van publiek en bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door een crowdfunding actie of burgers zouden een boom kunnen adopteren. Bedrijven kunnen het bos sponsoren in ruil bijvoorbeeld voor speciale rondleidingen met een boswachter door gebieden van Staatsbosbeheer.