Gemeente Alkmaar | Slimmere Zorg

Voor Slimmere Zorg, een project van de gemeente Alkmaar, geeft Bureau MVO strategisch communicatie advies en voert verschillende taken uit, zoals:

-advies over te volgen communicatiestrategie
-ontwikkeling grafische communicatiemiddelen
-ontwikkelen van een online test community in Buddypress, waaruit de uiteindelijke nieuwe online community moet ontstaan
-content creatie in de vorm van diverse video’s waarin Slimmere Zorg initiatieven in de regio Alkmaar naar voren komen
-verzamelen van relevante content (tekst en beeld) over bestaande en nieuwe innovatieve zorginitiatieven voor de online community

Slimmere Zorg is ontstaan als pilot voor vernieuwing binnen de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds september 2013 is de gemeente samen met het netwerk van betrokken partijen op zoek naar kansrijke oplossingen voor onderliggende zorgvragen.Slimmere Zorg daagt uit om met ideeën te komen die de zorg in Alkmaar anders durven te organiseren. De realisatie van kansrijke initiatieven kan rekenen op steun van de gemeente. Deze initiatieven kenmerken zich door een breed draagvlak onder de direct betrokkenen en een laten een aantoonbare verbetering van het resultaat zien. Zie ook http://slimmerezorg.com/

Voolbeeldvideo over Stichting Niko, een voorbeld van slimmere zorg in de regio Alkmaar