Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Expertisecentrum Energiebesparing

Het ExpertiseCentrum Energiebesparing (ECE) is een onafhankelijke, flexibele netwerk- en kennisorganisatie. Het doel van het ECE is bedrijven stimuleren om energie te besparen en efficiënter energie te gebruiken. Dit doet het ECE team door kennis toepasbaar te maken en samen met de netwerkpartners goede aanpakken te ontwikkelen.

Bureau MVO adviseert het Expertisecentrum Energiebesparing op het gebied van strategische communicatie en voert diverse werkzaamheden uit met het doel de resultaten van het ECE zichtbaar te maken.

Zie ook de video van de netwerkbijeenkomst: