Polymer Science Park | Circulair innoveren met kunststoffen

Het Polymer Science Park is het toonaangevend innovatiecentrum voor de kunststoftechnologie. De ontwikkel- en ontmoetingsplek voor bedrijfsleven en kennispartners, die faciliteert en projecten uitvoert. Hierbij inspelend op nieuwe ontwikkelingen.
Bureau MVO ondersteunt het Polymer Science Park door het leggen van contacten en met de ontwikkeling van strategische communicatie, zoals bijvoorbeeld deze video waarin diverse klanten aan het woord komen over de meerwaarde die het Polymer Science Park geeft bij innovatietrajecten.

PSP biedt een (leer)werk plek aan studenten en starters. Al deze activiteiten dragen bij aan het realiseren van een ZeroWasteEconomy voor een schone duurzame wereld, waarin er efficiënt en effectief wordt omgegaan met grondstoffen. Door gebruik te maken van de laatste technologie en innovatiekracht biedt het Polymer Science Park het bedrijfsleven expertise, kennis en ondersteuning om de innovaties te realiseren. Door flexibiliteit en oplossingsgerichtheid zijn de experts bij het Polymer Science Park in staat snel en adequaat in te spelen op vragen. De kracht van deze aanpak zit in de keten brede benadering: Inzet vanuit de hele keten om duurzame waarde te creëren voor alle betrokkenen.