Ontwikkelingsbedrijf NHN | Zorgtoerisme strategisch plan en uitvoering

Zorgtoerisme & toegankelijkheid

In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft Bureau MVO gewerkt aan de ontwikkeling van zorgtoerisme in Noord-Holland. Een belangrijk doel van deze opdracht is het versterken en verder professionaliseren van de toeristische sector in de provincie.

Onder zorgtoerisme worden alle vormen van toerisme verstaan van mensen met een zorgbehoefte. Voorbeelden zijn bezoekers met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen die na een ziekenhuisopname willen herstellen of hotelgasten die dagelijks medische zorg nodig hebben.

Wat hebben wij gedaan?

Marktverkenning, strategie en uitvoeringsplan
Bureau MVO heeft een marktverkenning gedaan naar de mogelijkheden en kansen van zorgtoerisme in Noord-Holland. Dit heeft nieuwe inzichten, verdienmodellen, en besparing opgeleverd.
Daaruit is een strategie en uitvoeringsplan voor zorgtoerisme in Noord-Holland voortgekomen.

Co-creatie en productontwikkeling (business-to-business)
In het kader van het uitvoeringsplan zijn er verschillende producten voor organisaties ontwikkeld die ingezet worden om aan de slag te gaan met zorgtoerisme. De producten zijn: ontwikkelen en geven van workshops, het door ons georganiseerde zorgtoerisme congres, ontwikkelen van een toolkit voor ondernemers, e-learning tool en kennisplatform. Nieuwe producten, projecten, samenwerkingen en verbindingen zijn, en worden nog gerealiseerd.

Communicatie campagne
Om de kansen en mogelijkheden van zorgtoerisme goed in de markt te zetten is een communicatie campagne uitgevoerd; o.a. een inspirerende video, inzet social media, informatiebrochure en samenwerking met partners; zoals Staatsbosbeheer, Amsterdam Marketing, zorgorganisaties en recreatieve/toeristische aanbieders.

Quote
Met name door de vergrijzing en overgewicht neemt de vraag naar zorg alleen maar toe. De huidige inrichting van de care en cure is niet voldoende om de toenemende vraag aan te kunnen. Een van de kansen voor de regio is dan ook innovatie en preventie. Als we ouderen en mensen met overgewicht de gelegenheid geven om voldoende en goedkoper te herstellen en te stimuleren om gezonder te leven kunnen we ons als Noord-Holland Noord onderscheiden. Zorgtoerisme is een van die kansen!

Als we gezamenlijk programma’s en faciliteiten ontwikkelen zoals zorghotels, hersteloorden, fietswandelroutes met Ehealth ondersteuning en domotica in hotels en restaurants et cetera, maken we onze faciliteiten niet alleen toegankelijk voor de ouder wordende mens maar geven we ook mensen de gelegenheid samen te werken aan hun gezondheid. Door op deze manier in te zetten op active ageing (actief gezond ouder worden) kunnen we ons als Noord-Holland op de kaart zetten als een gezond gebied dat aantrekkelijk is voor zorgtoeristen van binnen en buiten de regio. De gezondste lucht hebben we al.

Frank Willenborg – Holland Health (partner)