MWM2 | Sociale Innovatie ondersteunen met MTO Live

MWM2 is hét toonaangevende bureau in Nederland voor toegankelijk online en mobiel onderzoek. MWM2 gelooft in de kracht van de mening van stakeholders voor alle organisaties. MWM2 adviseert en faciliteert organisaties in het luisteren naar haar stakeholders en ondersteunt bij het vertalen van hun stem naar acties binnen de organisatie. MWM2 biedt hiervoor ervaren, toegewijde consultants in combinatie met superieure researchtechnologie.

MWM2 werkt professioneel en resultaatgericht. Honderden organisaties weten door te meten met MWM2.
De betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers zijn bepalend voor wat een organisatie kan bereiken. Van oudsher meten veel organisaties deze factoren eens per 1 of 2 jaar. Voor de meeste organisaties van nu is die opzet achterhaald: ontwikkelingen gaan snel, in een paar maanden kan er al veel veranderen. Denk aan een nieuw thuiswerkbeleid, overname of verhuizing bijvoorbeeld. De veranderingen spelen zich vaak ook af binnen een afdeling of echelon. Daarnaast zijn mensen steeds mondiger en gewend om feedback te geven, mee te denken. Slimme organisaties maken daar gebruik van – en wel continu.

MTO Live is een nieuw product van MWM2 en houdt doorlopend de belangrijkste medewerkersindicatoren betrokkenheid en bevlogenheid in de gaten; de feedback is altijd actueel. Met MTO Live wordt een cultuur van continu luisteren en verbeteren opgebouwd. Bureau MVO heeft ervaring met projecten op het gebied van Sociale Innovatie en ondersteunt MWM2 onder meer op het gebied van de marktbenadering,

Meer informatie over MTO Live:
http://www.mwm2.nl/producten/marktonderzoek/medewerkeronderzoek/mto-live