MVO Nederland | Communicatie over Sociale Innovatie & Circulaire Economie

Over MVO Nederland
MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. In onze visie spelen bedrijven een sleutelrol bij het realiseren van weerbare en gelukkige mensen (people), een rijke natuur (planet) en een gezonde economie (profit). Maar bedrijven kunnen dat niet alleen. Overheden, kennisinstellingen, ngo’s, vakbonden zijn belangrijke stakeholders voor het realiseren van een transitie naar een duurzame wereld. Onze missie is partijen samen te brengen en samen verandering tot stand te brengen.

Wij willen vooral impact realiseren op de volgende terreinen:

-klimaat en energie ( wij streven naar klimaatneutrale bedrijven),
-grondstoffen, materialen en afval (wij streven naar ‘zero waste’ bedrijven),
-de werkende en weerbare mens (wij streven naar bedrijven, ketens en een samenleving waar ieder talent ertoe doet en volwaardig kan meedoen)

Onze missie is het inspireren, verbinden en versnellen van zo veel mogelijk bedrijven en organisaties op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en sterke en stabiele bedrijfsresultaten.

De mensen bij Bureau MVO ondersteunen MVO Nederland bij deze missie op pro-actieve wijze met strategisch (communicatie) advies, het verbinden en het zorgen voor meer zichtbaarheid van de (initiatieven van) de organisatie.

Zie bijvoorbeeld deze video die wij produceerden van de Meet & Greet bij Canon Nederland:

 
Voor MVO Nederland produceerde Bureau MVO diverse video’s rond het onderwerp sociale innovatie. Als eerste was er de video-aankondiging voor de Dag van de Sociale Innovatie. Hierbij ontwikkelden wij een animatie met gebruik van de corporate huisstijl kleuren van MVO Nederland, die wij met bestaand video materiaal hebben gecombineerd om zo een pakkende video samen te stellen.

 
Zowel de video als het event zelf heeft Bureau MVO in de aanloop ernaar toe uitvoerig online onder de aandacht gebracht via partners, sociale media en andere online kanalen. Deze dag was een succes, waarbij aan 36 innovatietafels in Nederland vele ondernemers, werknemers, en adviseurs elkaar inspireerden.

Daarnaast produceerden wij een serie video’s met sociale innovatie cases van de organisaties Rutgers, ITON en Alliander. Deze organisaties hadden deelgenomen aan de expeditie Expeditie Sociale Innovatie. Door het geven van voorbeelden uit de praktijk zijn deze video’s waardevol voor anderen die aan de slag willen met sociale innovatie.

Sociale innovatie bij ITON

 
Sociale Innovatie bij Alliander

 
Sociale Innovatie bij Rutgers

 
Video’s over Circulaire Economie
Voor MVO Nederland produceerde Bureau MVO ook diverse video’s rond het onderwerp Circulaire Economie.

Animatiefilm over de circulaire economie
In opdracht MVO Nederland produceerden wij deze video met uitleg over de circulaire economie, met een oproep om meer informatie te lezen hierover via http://www.mvonederland.nl/circulaire-economie.

 
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.
 
Video over RACE – realisatie van acceleratie naar een circulaire economie
Ook produceerden wij de video voor RACE. RACE is een samenwerkingsverband van MVO Nederland,
Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio, IMSA en de Rijksoverheid. De website www.circulairondernemen.nl vormt het platform waar ondernemers, MVO medewerkers en geïnteresseerden elkaar gaan vinden en versterken.
Hierbij ontwikkelden wij een animatie met gebruik van de corporate huisstijl kleuren van MVO Nederland, die wij met bestaand video materiaal hebben gecombineerd om zo een pakkende video samen te stellen.

Zie ook ons werk voor de Nederlandse Klimaatcoalitie: