Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Kunststof Ketenakkoord

Bureau MVO adviseert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op het gebied van strategische communicatie en voert diverse werkzaamheden uit met het doel de resultaten van het Kunststof Keten Akkoord zichtbaar te maken.

Voorbeelden hiervan zijn:

-uitvoeren ledenpeiling onder leden Kunststof Keten Akkoord
-aanbevelingen doen en nieuwe acties vormgeven
-matchmaking: partijen met elkaar verbinden
-mede-vormgeven structuur en assisteren bij diverse events
-diverse video’s produceren ter illustratie van de innovaties en resultaten door samenwerking in de kunststofketen
-filmen innovaties uit de Kunststof Keten op de Innovation Expo 2016

Zie ook de video van de Innovation Expo 2016:

 
Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is initiatiefnemer van het Kunststof Ketenakkoord.

Dit ketenakkoord beoogt een concrete bijdrage te leveren aan het streven om de Nederlandse economie te transformeren naar een circulaire economie: van afval naar product. De deelnemende partijen zijn overeengekomen om binnen twee jaar na ondertekening beslissende stappen te hebben gezet met betrekking tot verduurzaming van productieprocessen, bevordering van hergebruik op brede schaal door engineering en design, en om op milieuverantwoorde wijze kunststofafval in te zamelen.

Bureau MVO zorgt mede voor verbinding en samenwerking met en tussen de leden van het kunststofketenakkoord (matchmaking) en ondersteunt in de communicatie (uitvoering en advies).

Voorbeelden van samenwerkingen in de Kunststof Keten worden gecommuniceerd middels case-video’s van diverse ketenpartners
waarin innovaties en resultaten van ketensamenwerkingen nader uiteen worden gezet. Zie hieronder diverse voorbeelden:
 
Philips & diverse ketenpartners:

 
QCP & SUEZ

 
Vanderlande & diverse ketenpartners:

 
Interface & Van Gansewinkel:

 
Van Maren Systems & Omrin: