KPMG Nederland | Corporate Responsibility

Aan KPMG Nederland heeft Bureau MVO advies gegeven met betrekking tot de communicatie rond
Corporate Responsibility.

Binnen KPMG is met name de afdeling Corporate Responsibility (CR) aanjager van de initiatieven en projecten speciaal gericht op het milieu, duurzaamheid, CO2-reductie en maatschappelijk betrokken ondernemen. Door de plaats in de organisatie, rechtstreeks onder de Raad van Bestuur, tracht CR zijn invloed uit te oefenen op alle takken van de organisatie en te fungeren als onafhankelijke speler bij het samenbrengen van partijen en stafafdelingen. Stap voor stap wordt gewerkt aan de versterking van duurzame ontwikkeling binnen KPMG, zowel op nationale als op internationale schaal. Meer informatie op de website van KMPG.