Gemeenten hebben ambities op het gebied van duurzaamheid. Zij spelen een sleutelrol in het realiseren van het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs.

Elk duurzaam initiatief, groot en klein, draagt bij aan een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Gemeenten werken samen met inwoners en bedrijven bijvoorbeeld aan minder energieverspilling, verduurzamen van (monumentale) woningen en het opwekken van duurzame energie.

Deze activiteiten brengen diverse uitdagingen en vragen met zich mee: met welke thema’s ga je als gemeente aan de slag? Hoe krijg je alle neuzen één kant op? Wat en hoe ga je communiceren? Bureau MVO helpt gemeenten hierbij. Van de communicatiestrategie tot de uitvoering. Hieronder staan een aantal voorbeeld cases:

Voorbeeldcase 1: Gemeente Nieuwkoop | Communicatiestrategie Duurzaamheidsagenda

Gemeente Nieuwkoop heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit staat beschreven in de duurzaamheidsagenda. Samenwerking met partners is een belangrijk onderdeel. Zo werken zij bijvoorbeeld samen met Holland Rijnland om de energietransitie te versnellen. Communicatie is essentieel om draagvlak te creëren voor de thema’s en activiteiten uit de duurzaamheidsagenda. Communicatie draagt bij om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Bureau MVO heeft voor de gemeente een communicatiestrategie voor de duurzaamheidsagenda gemaakt, en een plan voor de uitvoering van de communicatie. Dit is gedaan in samenwerking met de duurzaamheidsmakelaar van de gemeente. Als prioriteit is het thema duurzaam wonen gekozen.

Er is een online platform gelanceerd waarop allerlei relevante informatie staat voor woningeigenaren. Ook inspiratievoorbeelden zijn te vinden op de nieuwe website van Duurzaam Nieuwkoop. Ambassadeurs vertellen over hun ervaringen en laten voorbeelden zien.

Met het thema Duurzaam wonen is er een blauwdruk voor communicatie gecreëerd, die ook voor andere thema’s gebruikt kan worden; bijvoorbeeld ‘Van het gas af ‘. Bureau MVO werkt samen met gemeente Nieuwkoop aan de verdere inhoud en zichtbaarheid van duurzame initiatieven en thema’s.

Voorbeeldcase 2: Gemeente Alkmaar / Campagne omgekeerd inzamelen

Deze animatie-video, onderdeel van de campagne, legt uit wat omgekeerd inzamelen is. Stadswerk072, onderdeel van gemeente Alkmaar, is een dienstverlener voor overheden en semi publieke instellingen op het gebied van beheer en onderhoud in de buitenruimte. Stadswerk072 biedt een totaalpakket dat varieert van hoogwaardige dienstverlening op het gebied van beleid en investeringen tot uitvoering van eenvoudige repeterende werkzaamheden. Hun dienstverlening is duurzaam, professioneel, gericht op verbeteren en innovatief.

Een van de projecten die zij uitvoeren is: Alkmaar gaat omgekeerd inzamelen. Hoe werkt omgekeerd inzamelen? Kort gezegd betekent omgekeerd inzamelen dat we herbruikbare grondstoffen, zoals GFT-afval, plastic- en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), papier en karton aan huis gaan ophalen. Bewoners weten nog niet precies wat dit inhoudt, en hoe zijn afval het beste kunnen scheiden. Bureau MVO heeft hierover een animatie-video gemaakt om het proces op een eenvoudige en effectieve wijze uit te leggen.

Waarom een animatie-video? Gemeenten, en ook andere organisaties, zetten uitleganimaties in om burgers over hun diensten te informeren. Animaties zijn korte filmpjes waarin informatie gedeeld wordt in tekst, beeld en geluid. De beelden zijn geanimeerd, dit is ook het verschil met normale video’s. Met name voor saaie en/of complexe onderwerpen of diensten is een animatie video een goede keuze. Het belangrijkste doel van een uitleganimatie is om een boodschap op een aantrekkelijk en eenvoudige wijze over te brengen in korte tijd. Animatie video’s kunnen hierdoor een grote impact hebben.

Voorbeeldcase 3: Gemeente Waterland | Verduurzamen van monumenten

Om het verduurzamen van particuliere monumenten in Nederland te versnellen, werkt Bureau MVO samen met ingenieursbureau De Groene Grachten en het Duurzaam Bouwloket. Hierbij zorgen wij voor een strategische communicatie-aanpak die resulteert in een groter bewustzijn bij eigenaren van monumentale panden,
en in daadwerkelijke actie.

Zie voor meer informatie:
https://www.degroenegrachten.nl/projecten/duurzaanse-schans-regio-zaanstreek-waterland/

Brede expertise
Bureau MVO helpt gemeenten ook bij andere thema’s zoals bijvoorbeeld: Wmo, Cultuur, Toerisme, en meer.
Neem contact met ons op voor meer informatie.