De communicatie van het personeel over de betrokkenheid bij de organisatie en de werkbeleving is vaak een onderbelichte factor bij organisaties. De focus bij interne communicatie omvat vaak vooral de communicatie van de organisatie richting het personeel. De communicatiekracht van werknemers wordt zowel bij externe als interne communicatie onvoldoende benut. Dit is een groot verlies aan potentieel, dat onder meer voor werving en employer branding essentieel is.

Er kan veel meer waarde ontstaan als je actief samen aan de slag gaat met jouw mensen die vaak heel goed weten wat er speelt, en wat er moet gebeuren om zaken te verbeteren. Diezelfde medewerkers blijken vaak ook nog actief maatschappelijk betrokken.

Hierdoor weten zij vaak beter over te brengen waarom het prettig en interessant is om te werken voor een organisatie. Zij komen dan ook spontaan met andere argumenten en omschrijvingen dan waar al over gecommuniceerd wordt door de organisatie zelf. Ook willen zij vaak graag samen met anderen communiceren en tot oplossingen komen, niet alleen met directe collega’s maar bijvoorbeeld ook met collega’s van andere afdelingen waar ze normaliter niet mee werken, of met externe partijen zoals leveranciers of business partners.

De eigen medewerker vormt zo vaak de perfecte ambassadeur van jouw organisatie, die ook nog kan zorgen voor samenwerking en innovatie. Het is dit feit dat ook bijvoorbeeld voor het verbeteren/vergroten van de maatschappelijke rol/impact van een organisatie grote voordelen geeft.

Het actief intern en extern communiceren van de betrokkenheid van medewerkers, en het verbinden van medewerkers om tot verbetering op verschillende gebieden te komen, hoort voorrang te krijgen in iedere innovatieve organisatie.
Talent aantrekken en behouden wordt steeds moeilijker, daarom is het belangrijk om de aanwezige mensen die zich inzetten ook echt actief te verbinden, inhoudelijk te waarderen, en ze de aandacht te geven die ze verdienen.

Er zijn op dit gebied nog steeds tal van zaken waar weinig aandacht voor is, soms zijn deze klein en erg eenvoudig op te lossen. Recent hoorden wij bijvoorbeeld dat er bij gecommuniceerde vacatures bij een organisatie alleen een lijst
met “Wij eisen:” wordt genoemd en er nergens iets staat als “Wij bieden jou:” Dat wordt gewoon vergeten. En er wordt ook niets gecommuniceerd over wat de organisatie doet om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, terwijl juist
dit voor veel mensen zeer belangrijke informatie is, en vaak ook een doorslaggevende reden vormt om voor die organisatie aan de slag te gaan, ermee te willen samenwerken, en daar trots op te zijn. Een gemiste kans van formaat.

Communicatie over de betrokkenheid en persoonlijke werkbeleving van medewerkers geeft veel waarde, en geeft de organisatie als geheel meer aantrekkingskracht. Dit gegeven kan in de praktijk beter worden benut.

Bij de externe en interne communicatie over het stimuleren van optimale betrokkenheid en persoonlijke samenwerking, gebruiken wij onder meer video om met emotie een boodschap over te brengen.

Kijk ter inspiratie bijvoorbeeld eens naar de video’s die Bureau MVO produceerde voor de employer branding en recruitment website Werken bij InTraffic over het project Stir IT Up voor InTraffic, over de betrokken vrijwilligers van SMD Zaanstreek-Waterland en over het onderwerp Sociale Innovatie voor MVO Nederland .